Se Institutionen för svenska och flerspråkighets sajt:

Hur gick det till när finska blev till svenska i Tornedalen?