Susan Sayehli har har intervjuat Alastair Henry, som i det fyraåriga projektet "Motivational Teaching in Swedish Secondary English" tillsammans med kollegor har undersökt hur gymnasielärare som lyckades motivera sina elever i engelskundervisningen arbetar. På uppdrag av Skolverket och projektet finansierades av vetenskapsrådet.

Läs hela artikeln på skolverket.se: Goda relationer underlättar språkinlärning

  • Susan Sayehli, universitetslektor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning
  • Alastair Henry, professor i ämnesdidaktik vid Högskolan Väst
Foto: Gabby Baldrocco, MostPhotos
Foto: Gabby Baldrocco, MostPhotos