Samverkan

Intervju med högstadieelever som besöker universitetet

Uppdragsutbildning

Det går att beställa "skräddarsydda" kurser (som inte ger högskolepoäng), utbildningsdagar, seminarier, workshops, handledning, m.m. hos oss. Centret erbjuder dessutom poänggivande uppdragsutbildning med olika innehåll, omfattning och upplägg - beroende på beställarens önskemål. Nya kurser kan tillkomma i samråd med en beställare.

Regerings- och myndighetsuppdrag

Medarbetare vid Centrum för tvåspråkighetsforskning har genomfört olika uppdrag för regeringen och myndigheter.