Utbildning

Är du intresserad av tvåspråkighet och svenska som andraspråk?

Är du intresserad av tvåspråkighet (i vid mening) och svenska som andraspråk? Centrum för tvåspråkighetsforskning har kurser i andraspråksinlärning, tvåspråkig utveckling, språklig socialisation, tvåspråkighet i samhället, den tvåspråkiga individen m.m. Du hittar information om vårt kursutbud på Institutionens för svenska och flerspråkighets huvudsajt under Utbildning > Våra utbildningar.

Lärarlyftet

Sedan 2012 gör regeringen en satsning på lärarfortbildning, det s.k. Lärarlyftet II. Lärare kan vidareutbilda sig och välja antingen bland speciella högskolekurser som Skolverket köper upp inför varje ny termin eller ur högskolors reguljära fristående kursutbud. Centrum för tvåspråkighetsforskning erbjuder olika kurser inom ramen för Lärarlyftet.

i

Distans- och campusundervisning vid institutionen våren 2022

Vi återgår successivt till undervisning och examination på campus. Från och med den 22 mars 2022 ska undervisning och examination i huvudsak ske enligt ordinarie form på campus.