Centrum för tvåspråkighetsforskning

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Centrum för tvåspråkighetsforskning
  Skärmdump från nya webbplatsen

  Ny webbplats Centrum för tvåspråkighetsforskning 12/5

  Centrum för tvåspråkighetsforsknings lanserar en ny webbplats den 12 maj. Den kommer att få en layout, struktur och funktionalitet i linje vår huvudinstitution svenska och flerspråkighet och med Stockholms universitet.

  Om oss – vår forsknings- och utbildningsprofil

  Centrum för tvåspråkighetsforsknings forskningsområden inkluderar tvåspråkighet i familjen, tvåspråkig utbildning, svenska som andraspråk för barn och vuxna, ungas språk och språkbruk i flerspråkig kontext, andra- och främmandespråksundervisning, språkförlust (attrition) hos tvåspråkiga, språkbevarande och språkbyte, språkideologi, minoritetsspråkspolitik, och flerspråkighet och utbildning i utvecklingsländer. Med andra ord täcker Centrets forskning psykolingvistiska, kognitiva och neurolingvistiska, sociolingvistiska och utbildnings- och undervisningsrelaterade  aspekter av flerspråkighet.

  Karta över Tornedalen i Sverige och Finland.

  Hur gick det till när finska blev till svenska i Tornedalen?

  Det var inte meningen att finskan, eller meänkieli, skulle utrotas från Tornedalen när assimileringspolitiken sattes in i slutet av 1800-talet. Tanken från statens håll var att en tvåspråkighet skulle leva kvar. Men effekten blev att svenskan tog över. Minoritet.se har träffat språkforskaren Kenneth Hyltenstam som berättar om språkbytesprocessen i Tornedalen.

  Niclas Abrahamsson. Foto: Anna Persson

  Språkprofessor: Tar 7–15 år att nå hög svenskanivå

  Allt högre krav ställs på invandrares svenskkunskaper – men att lära sig svenska är inget man gör i en handvändning. Det säger språkforskaren Niclas Abrahamsson som reder ut vilka faktorer som spelar in när man lär sig ett nytt språk. Artikel i Svenska Dagbladet.

  Natalia Volvach

  Natalia Volvach tilldelas medel från forskarskolan till svensk-ukrainsk workshop

  Natalia Volvach tilldelas 50.250 kr till en svensk-ukrainsk workshop "Att bedriva forskning i turbulenta miljöer" från Humanistiska fakultetens forskarskolas resurs för kvalitetssäkrande verksamhet, Stockholms universitet. Grattis Natalia!

  NCB12

  Konferens The 12th Nordic Conference on Bilingualism (NCB12). 14–16/6 2023

  Konferensen The 12th Nordic Conference on Bilingualism kommer att ges 14–16/6 2023.

  VT22 /spring22

  Välkommen till vårterminen 2022 (VT22)

  Du hittar viktig och användbar information inför terminsstarten på institutionens gemensamma sida Utbildning > Ny student och Under utbildningen, med flera.

  i

  Distans- och campusundervisning vid institutionen våren 2022

  Vi återgår successivt till undervisning och examination på campus. Från och med den 22 mars 2022 ska undervisning och examination i huvudsak ske enligt ordinarie form på campus.