Centrum för tvåspråkighetsforskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för tvåspråkighetsforskning
Tre små streckgyubbar rullar en stor boll uppför snedställd SISOFS-text.

Studentrådet SISOFS – nästa möte 10/12

Välkommen till en studentrådsträff för dig student som är intresserad av att bli medlem i studentrådet SISOFS. Under träffen kommer studiebevakare vid humanistiska fakulteten, Jessika Rogeland, presentera studentinflytandet och svara på frågor. Vi kommer även utse en styrelse och representanter till institutionsstyrelsen, humanistiska fakultetsrådet och nätverket. Du behöver anmäla dig till träffen.

Luciatåg i Galleriet, Aula Magna. Foto: Clément Morin

Luciafirande för studenter och alumner! 13/12

Välkommen att fira lucia med körsång och lussefika! Alumniverksamheten vid universitetet ordnar för alumner och studenter (och medarbetare). Du behöver anmäla dig till evenemanget.

Stockholms universitets logotyp

Ledigt jobb: Postdoktor i tvåspråkighetsforskning. Sök senast 15/12

Postdoktor i tvåspråkighetsforskning, med specialisering mot psykolingvistik/neurokognition. Den postdoktorala forskaren ska bedriva egen forskning i enlighet med den forskningsplan som bifogats ansökan. Denna forskning ska i största möjliga mån ligga I linje med den forskning som för närvarande bedrivs vid Centret.

Nathan Young. Foto privat

Benim är vårt nya jag

Ett nytt pronomen har dykt upp i svenskan. Benim, som används i stället för jag eller mig, är hårdvaluta i förorten. Nathan Young skriver i Språktidningen.

Carla Jonsson. Foto: Eva Dalin.

Translanguaging är att representera ungas vardag

Translanguaging handlar inte om att använda flera språk tillsammans hela tiden, utan om att man som talare kan avgöra när man kan använda ett visst språk och när man kan använda språken tillsammans på ett mer integrerat sätt. Det säger Carla Jonsson, forskare vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

NCB12

Konferens 2020: The 12th Nordic Conference on Bilingualism (NCB12)

Välkommen till konferensen The 12th Nordic Conference on Bilingualism (NCB12) vid Stockholms universitet i Frescati, den 10–12 juni 2020. Konferenstema är X-Disciplinarity in Multilingualism Research.

Call for Abstracts: Förlängd deadline t.o.m. 15 januari 2020

Conference NBC12
Ledande forskningsområde
Flerspråkighetslaboratoriet
Texten biblioteket på blå bakgrund

Forskningsreportage om polyglotter

Polyglotter

Kenneth Hyltenstam, professor i tvåspråkighet vid Stockholms universitet, forskar om polyglotter. Se filmen!