Jan Pedersen. Foto: Krzysztof Gurszyński
Jan Pedersen. Foto: Krzysztof Gurszyński

Jan Pedersen forkar om dubbning och undertextning och kommer att ge en bakgrund till varför en del länder väljer dubbning och andra undertextning, och vilka faktorer som spelar in.

Så kommer dubbade filmer påverka svenskarna (P1 Kultur 2021-09-02). 10:00–27:45 min.

Jan Pedersen är docent och forskare på Tolk- och översättarinstitutet, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.