Lyssna på Ekots nyheter kvart i fem (2 augusti) med gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadžialić och studierektor för tolkutbildningen hos TÖI, Elisabet Tiselius:
Ekots nyheter kvart i fem, 2016-08-02 om medel till tolkutbildning [00:00:15–00:02:30] (Öppnas i nytt fönster.)

Läs pressmeddelande (2016-04-10): Politiska beslut behövs för bättre tolkutbildning

 

Enligt ministern: Tolkutbildningen ska primärt skötas av folkhögskolorna och studieförbunden

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadžialić. Foto: Frankie Fouganthin 2014, via Wikipedia.
Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadžialić. Foto: Frankie Fouganthin 2014, via Wikipedia.

Enligt gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadžialić är tolkutbildningen något som primärt ska skötas av folkhögskolorna och studieförbunden, som gör ett bra arbete. Problemet ligger i att de som söker till tolkutbildningarna inte är tillräckligt kvalificerade. Lösningen är de preparandkurser som införts i kombination med satsningar på vuxenutbildning och svenska för invandrare (sfi).

Enligt TÖI: Ett större grepp om utbildningen krävs för det avancerade yrke som tolk inom offentlig sektor är

Studierektor för tolkutbildningen Elisabet Tiselis. Foto: Eva Dalin
Studierektor för tolkutbildningen Elisabet Tiselius. Foto: Niklas Björling

Elisabet Tiselius, studierektor för tolkutbildningarna på Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)* ser andra lösningar på problemet med de dåliga förkunskaperna hos de som vill bli tolkar och den dåliga kvaliteten på många tolktjänster. TÖI är de enda som ger tolkutbildning på universitetsnivå i Sverige, och den motsvarar tre terminer heltidsstudier – att jämföra med studieförbunden och folkhögskolornas utbildning som motsvarar en termin heltidsstudier. TÖI:s tolkutbildning har 10 platser, och studenterna har läst språk i ett par terminer innan de börjar tolkutbildningen.

Nu satsar TÖI på att starta en distansutbildning våren 2017 med 30 platser. Den ges en termin, till att börja med, och TÖI hoppas på att kunna förlänga utbildningen med fler terminer. Utbildningen finansieras av Stockholms universitet.

______________________

*Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) är en del av Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

[Texten är skriven utifrån Ekots nyhetssändning med studioreporter Alexander Klaar och inslagsreporter Birgitta Johansson.]

10 augusti 2016