Ingrid Almqvist. Foto: Eva Dalin
Ingrid Almqvist, f.d. föreståndare TÖI. Foto: Eva Dalin

Förkortad utbildning för tolkar kritiseras (DN.se 2015-12-07)

Bristen på tolkar är akut. Efter höstens snabba ökning av antalet asylsökande vill regeringen att utbildningen till kontakttolk ska gå snabbare. Men förslaget får kritik: utbildningen borde i stället förlängas. [...]

I dag utbildas kontakttolkar vid folkhögskolor och studieförbund. Utbildningen har 230 platser om året och innebär fyra månaders heltidsstudier, fördelat på två halvfartsterminer. Tolk- och översättarinstitutet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet på Stockholms universitet utbildar dessutom cirka 15 tolkar om året på en fem terminer lång heltidsutbildning.

Ingrid Almqvist, tidigare föreståndare vid Tolk- och översättarinstitutet, säger att dagens utbildning till kontakttolk är alldeles för kort för att säkra kvaliteten. Hon förstår att läget är akut, och att regeringen snabbt vill öka antalet tolkar.

– Men utbildningen är redan i dag för bristfällig för att garantera rättssäkerheten. Framför allt brister det i tolkarnas svenskkunskaper.

[...]

Institutet har skrivit till [utbildnings]departementet för att få till stånd en dialog, och uppmanade också till en nationell översyn av utbildningen, med målet att få fler välutbildade tolkar. [...]

(Text utom ingressen: Staffan Kihlström, DN. Används med hans tillstånd.)

 

Läs hela artikeln på DN.se

Förkortad utbildning för tolkar kritiseras (DN.se 2015-12-07)

Skrivelsen till utbildningsdepartementet:
Skrivelse: Högskolans roll i utbildningen av tolkar 2015-10-16 (628 Kb) (DN.se 2015-10-16)