Prefekt

Astri Muren
tfn 08-16 32 13
prefekten@ark.su.se

Ställföreträdande prefekt

Jan Apel
tfn 08-16 34 10
prefekten@ark.su.se

Administrativ chef

Maria Wojnar-Johansson
tfn 08-16 21 77
administrativchef@ark.su.se

Föreståndare, Antikens kultur och samhällsliv

Lena Sjögren
tfn 08-16 22 34
lena.sjogren@antiken.su.se

Föreståndare, Arkeologi

Mats Burström
tfn 08-16 20 95
mats.burstrom@ark.su.se

Föreståndare, Laborativ Arkeologi

Kerstin Lidén
tfn 08-16 43 70
kerstin.liden@afl.su.se

Föreståndare, Numismatiska forskningsgruppen

Jens Christian Moesgaard
tfn 08-674 76 80
jens.christian.moesgaard@ark.su.se

Föreståndare, Osteoarkeologi

László Bartosiewicz
tfn 08-16 46 19
laszlo.bartosiewicz@ofl.su.se