Professor Jan Apel, Ställföreträdande prefekt

Professor Mats Burström, föreståndare för Allmän arkeologi

Professor Laszlo Bartosiewicz, föreståndare för Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet

Professor Kerstin Lidén, föreståndare för Arkeologiska forskningslaboratoriet

Professor Jens Christian Moesgaard, föreståndare för Numismatiska forskningsgruppen

Professor Astri Muren, Prefekt

Universitetslektor Lena Sjögren, föreståndare för Antikens kultur och samhällsliv

Administrativ chef, Maria Wojnar-Johansson, Institutionen för arkeologi och antikens kultur