Prefekt

prefekten@ark.su.se

Ställföreträdande prefekt

prefekten@ark.su.se

Studierektor

studierektor@ark.su.se

Ställföreträdande studierektor

studierektor@ark.su.se

Studierektor för forskarutbildningen

mats.burstrom@ark.su.se

Studievägledare

studievagledare@ark.su.se

Studentexpedition

studentadm@ark.su.se

Personal- och ekonomiadministration

administrativchef@ark.su.se

Kommunikatör och webbredaktör

red@archaeology.su.se