Om det är vinter och kallt, ta på er ytterkläder, plånbok, busskort, nycklar hem, etc. Givetvis förutsatt att det går att göra detta utan att utsätta sig för omedelbar fara. Kom ihåg att utrymningslarmet kan ljuda på grund av annan fara, inte bara brand.

Att det inte luktar rök är ingen ursäkt att strunta i larmet och stanna kvar. Undervisande lärare har ett ansvar för sina studenter och skall också i början av undervisningen informera om utrymningsvägar och brandceller. Vi har bara en brandcell i det här huset och det är trapphuset. Av den anledningen får dörrarna ut till trapphuset inte ställas upp, de ska hållas stängda.

Har du frågor om utrymning, kontakta någan av Utrymningsledarna:
Sven Isaksson

Anne Hofmann

Hans Ahlgren