Larmet utlöses om

  • en larmad dörr inte gått igen, alternativt öppnats med utrymningshandtag istället för med nyckelknapp/passerkort
  • ett fönster öppnats kl 22-07 vardagar eller under helgen

Kvällar och helger

När larmet går utanför kontorstid (se nedan) tjuter ett mycket högljutt larm i hela huset och Securitas rycker ut. Om du eller någon du ansvarar för (student/besökare) utlöst larmet av misstag måste du därför

  • ringa ankn 4200 (08-16 42 00 alt. 15 42 00) och begära universitetsväktare
  • meddela väktaren vad som hänt (de kommer ändå)
  • återställa den dörr eller fönster som utlöst larmet
  • möta väktaren i entrén

Institutionen debiteras för alla utryckningar där dessa föreskrifter inte följts.

Det finns möjlighet att få tyst på det tjutande larmet med kod. Vem/vilka som disponerar denna beslutas av prefekten.

Kontorstid

Med kontorstid avses normalt måndag–fredag kl 08.00-16.40 vintertid (16 september - 30 april) respektive 08.00–16.00 sommartid (1 maj - 15 september).

Under kontorstid går larmet endast till Säkerhetsenheten, och ett ihållande pip hörs vid aktuell kortläsare. Om handtaget är intakt kan du pröva att bara trycka igen dörren så att pipet försvinner. Felanmäl ev. till om det är ett återkommande problem.

För att återställa låset när någon tryckt ner utrymningshandtaget måste du med nyckel se till att dörren är i låst läge samt trycka till den övre delen som sitter i karmen. Dessutom ska en ny plastförsegling monteras på handtaget.

Se även relaterade länkar nedan.