Det finns två hissar i huset - dels en mindre i trapphuset, utrustad med dörröppnare, och så en varuhiss som nås via ena korridoren. För att använda varuhissen måste du dra ditt passerkort i kortläsaren innan du trycker på det våningsplan du vill åka till.

Obs! Vid brand ska hissarna inte användas!