Därefter måste du även kontakta Räddningstjänsten via telefon 112 samt Säkerhetsenheten via telefon 08-16 42 00 (08-15 42 00 om universitetets växel är ur funktion).

utrymningslarm
 

Om larmet utlösts automatiskt av någon rökdetektor i huset bör istället institutionens utrymningsledare eller brandskyddskontrollant kontakta Räddningstjänsten och Säkerhetsenheten.

När brandlarmet ljuder måste du skyndsamt lämna byggnaden och gå till återsamlingsplatsen vid den stora eken nära bron över järnvägen (sydost om Wallenberglaboratoriet, gul markering på kartan nedan).

 
karta över återsamlingsplats efter utrymning