Larm
Hur låter
Var låter
Går till
Orsak / Åtgärd
DNA-lab (lufttryck)
högljutt pip-pip-pip
utanför DNA-lab (251) + lampa
Akademiska hus
inte tillräckligt övertryck / labba inte
Frysrum (någon instängd)
ihållande pip
utanför frysrum (247) + lampa
Säkerhetsenh
kontrollera att ingen är instängd i frysrummet
Frys –80°C
(inte alls)
-
Säkerhetsenh / Tempest Security
temperaturen för hög, prover måste evakueras
Gas (dags att byta tub)
ihållande pip
gascentralen utanför fyndmagasinet (246)
-
tryck på Kvittera-knappen, anteckna på listan vilken gas, tidpunkt och signatur, samt meddela Maria eller Sven
Hiss (någon instängd)
kort högljutt huj-huj-huj
vid respektive hiss
Akademiska hus (dygnet runt)
någon har fastnat i hissen - invänta jour
Inbrott / skalskydd (kontorstid)
ihållande pip
vid respektive kortläsare
Säkerhetsenh
tryck igen dörren ordentligt, eller om handtaget tryckts ned, justera karm och dörr med nyckel, montera ny plasttråd
Inbrott / skalskydd (utanför kontorstid)
mycket högljutt ihållande pip
överallt
Säkerhetsenh / Tempest Security
ring 164200 (154200), begär univ-väktare, återställ om möjligt / vi blir debiterade (se vidare info i vänster- menyn)
Utrymning (pga t.ex. brand)
högljudda sälar
överallt
Akademiska hus (dygnet runt)
utrym omedelbart (samling vid eken vid bron), den som utlöser larmet måste även ringa 112 samt kontakta säkerhetsenh (162216)
Ventilation / dragskåp
pip-pip-pip
överallt + lampa i korridor
Akademiska hus
felaktigt utsug i dragskåp / labba inte
WC (rörelsehindrade)
pip-pip-pip
korridor på respektive plan + blinkande lampa
-
kontrollera om någon på WC behöver hjälp

 Se även bifogade filer samt relaterade länkar nedan.