Larm

Om utrymningslarmet

När utrymningslarmet ljuder ska alla lämna byggnaden och bege sig till återsamlingsplatsen. Återsamlingsplatsen är förbi Botan, på gräsmattan med ekarna nedanför växthusen till vänster om vägen ned mot Roslagsbanan. När man lämnar byggnaden så ska det vara med inställningen att man inte kommer att kunna gå tillbaka igen.

Larm

Det finns ett antal larm i Wallenberglaboratoriet. Här hittar du översiktlig information om de olika larmen och vilka åtgärder som ska vidtas när de ljuder.

Brand/utrymning

Vid brand eller annan fara, då huset omedelbart måste utrymmas, utlöser du larmet genom att trycka på brandlarmsknappen i någon av de röda dosorna som sitter ovanför porttelefonen i trapphuset på varje plan

Hissar

Om du fastnar i någon av hissarna trycker du in nödsignalen i minst 10 sekunder. Larmet går dygnet runt till den larmcentral Akademiska hus anlitar (f.n. Tempest Security) och du får talkontakt med larmcentralen. Dessutom rycker reparatör ut.

Inbrott / skalskydd

Information om larm under och utanför kontorstid.

KONTAKT

Postadress/leveransadress
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Stockholms universitet
Wallenberglaboratoriet
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Ref. 108
Box 50741
20270 Malmö
(för utländska leverantörer gäller dock postadressen)

Besöksadress
Wallenberglaboratoriet
Lilla Frescativägen 7
114 18 Stockholm
(lastkaj finns)

Faxnummer
Arkeologi, Arkeologiska- och osteoarkeologiska forskningslaboratorierna:
08-674 73 66

Organisationsnummer
202100-3062