Med allmänna kommunikationer

Ta tunnelbanans röda linje mot Mörby centrum, kliv av vid station Universitetet. När du kommer ut från stationen går du omedelbart till vänster och runt hörnet efter Pressbyrån, följer vägen under viadukten under Roslagsvägen och passerar sedan kolonilotterna på vänster hand och Vetenskapsakademin på höger hand. Fortsätt bron över Roslagsbanan och sväng Lilla Frescativägen upp till höger. Gå förbi växthuset och Botaniska institutionen och fortsätt bort mot Wallenberglaboratoriet som är byggnaden längst bort på vägen med en liten "rondell" framför. Det är knappt 500 meter från tunnelbanan till institutionen. Även bussarna 50, 540 och 670 stannar vid hållplats Universitetet norra bredvid tunnelbanan.

Med bil

Kör Roslagsvägen (E18) och ta avfarten mot Vetenskapsakademien. Strax till vänster om uppfarten mot Vetenskapsakademien kör du istället över järnvägsbron, svänger höger efter bron och parkerar framför Botaniska institutionen. Wallenberglaboratoriet är byggnaden längst bort på vägen med en liten "rondell" framför.

Karta hitta till Wallenberglaboratoriet