Den ursprungliga utgrävningen gjordes under åren 1969-1971 och visade att landfästet var av sten men att själva bryggan var konstruerad av trä. Det var då inte möjligt att datera den. Syftet med utgrävningen 2015-2016  var att jämföra bryggan med anläggningar i hamnen till den vikingatida staden Hedeby, (i nuvarande Tyskland). Utgångspunkten var en kritisk granskning av den äldre undersökningen i Birka.

Förutom nya insikter om konstruktionen så har en stor mängd fynd framkommit. I det 4 x 4 m2 stora schaktet med ett metertjockt kulturlager påträffades ca 9000 enskilda föremål. Det rika och omfattande fyndmaterialet gjorde det möjligt att göra en noggrann indelning och datering av lagren, något som kommit att betydligt utöka förståelsen av hamnens utveckling. Till detta bidrog bl. a fynden av 140 pärlor. Särskilt anmärkningsvärt är fyndet av den s.k. Birka-draken. Gjutformen till en sådan hittades i Birka redan på slutet av 1800-talet. Med de nya undersökningarna har det nu blivit möjligt att synkronisera gamla och nya undersökningar på land med de på senare tid utförda marinarkeologiska undersökningarna i anslutande grunda vattenområden. Utgrävningen genomfördes i samarbete mellan Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet och Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology (ZBSA).

Open Access: Birka´s Black Earth Harbour. Archaeological investigations 2015-2016