Omslag till rapport om Birka för utgrävningar 2018-2019

För första gången någonsin har arkeologer från Stockholms universitets Arkeologiska forskningslaboratorium kunnat visa att det funnits avsnitt av stadsvallen runt vikingastaden Birka som varit försedda med ett försvarsdike, en ”vallgrav” utanför stadsvallen. Stadens försvarsanläggningar har alltså sett olika ut i olika delar. Forskarna menar att detta visar att man medvetet valt att bygga olika hindertyper med hänsyn taget till den skiftande terrängen i olika avsnitt runt om Birka, vilket tyder på uttalat taktiska överväganden vid val av byggteknik. Den nu publicerade rapporten behandlar arkeologiska undersökningar, utgrävningar och geokemiska analyser, i jakt på den idag försvunna delen av stadsvallen runt den vikingatida staden Birka på Björkö i Mälaren, genomförda av Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet, åren 2018-2019. 

Rapporten finns tillgänlig via DiVA: Arkeologiska undersökningar av Birkas försvunna stadsvall, fornlämning L2017:1568, Raä 119:1, Svarta jorden, Björkö, Adelsö sn, Ekerö kn, Uppland, maj 2018 och maj 2019