Fostret som hittades i biskop Peder Winstrups kista. Foto: Gunnar Menander.

 

Den berömda och framstående Lundabiskopen Peder Winstrup (1605 - 1679) ligger begravd i Lunds domkyrka där hans kista har legat i familjens gravkor. I oktober 2014 när man studerade kistan med Winstrups mumifierade kropp påträffades överraskande även ett omkring 5-6 månader gammalt foster insvept i ett stycke linnetyg. Det hade placerats under madrassen i fotändan av kistan vid biskopens underben. Man kunde inte avgöra när fostret hade placerats i kistan. 

”Det var inte ovanligt att små barn placerades i kistor tillsammans med vuxna. Fostret kan ha placerats i kistan efter begravningen, då den stod i det winstrupska gravkoret i Lunds domkyrka och därför var åtkomlig”, säger Torbjörn Ahlström, professor i historisk osteologi vid Lunds universitet, en av de ledande forskarna bakom studien.

Begravningsboken från Lunds domkyrka visar att kistor med barn hade placerats i gravkoret, utan att de var släkt med familjen Winstrup men att placera ett foster i biskopens kista är en annan sak. DNA prover av Peder Winstrup och fostret har nu analyserats vid Stockholms universitet och resultaten visar fostret var en pojke och också att det fanns ett nära släktskap mellan dem. Jämförelserna av kärn-dna visade att i medeltal 25% av generna var gemensamma för de båda vilket indikerar ett andra gradens släktskap. Det betyder att de var farbröder, brorsöner, farföräldrar, barnbarn, halvsyskon eller dubbelkusiner. Det mitokondriella dnat visade att de inte var släkt på mödernet då Winstrup har haplogruppen H3b7 och fostret U5a1a1. Analysen av arvsmassan i Y-kromosomen bekräftade ett släktskap på fädernet då Winstrup och fostret hade samma haplogrupp-R1b1a1a2a1a2.

”Arkeogenetiken kan bidra till förståelsen om bl.a. släktskapsförhållanden mellan gravlagda individer och i detta fall mera specifikt mellan Winstrup och fostret”, säger Maja Krzewinska vid Centrum för paleogenetik, Stockholm universitet, en av de ledande forskarna för studien.

För att utreda hur Winstrup och fostret kunde ha varit släkt med varandra utfördes en genealogisk studie av Peder Winstrups närmaste släkt. Det mest sannolika släktskapsförhållandet är till ett barn av sonen Peder Pedersen Winstrup. Han gifte sig ca 1679 med Dorothea Sparre och även han begravdes i Lunds domkyrka, troligen i familjens valv. Mot bakgrund av resultaten från dna analysen och släktforskningen, är det rimligt att Peder Pedersen Winstrup är den enda personen som kunde ha givit en andra gradens släkting till Peder Winstrup på fädernelinjen. Fostret som placerats i kistan kan således vara biskopens barnbarn. 

Studien som är ett samarbete mellan forskare vid Stockholms universitet och Lunds universitet publiceras i tidskriften Journal of Archaeological Science: Reports. Related in death? A curious case of a foetus hidden in bishop Peder Winstrup’s coffin in Lund, Sweden

Länk:  Fostret i biskop Peder Winstrups kista kan ha fått sin förklaring

Kontakt:
Maja Krzewinska, E-post: maja.krzewinska@arklab.su.se (0707776786)
Torbjörn Ahlström, E-post:  Torbjorn.Ahlstrom@ark.lu.se (0734343420)


Läs hela artikeln som är publicerad i Journal of Archaeological Science: Report: Related in death? A curious case of a foetus hidden in bishop Peder Winstrup’s coffin in Lund, Sweden

Lunds universitet har också publicerat en artikel: Fostret i biskop Peder Winstrups kista kan ha fått sin förklaring