Bokomslag: Fotografi med kål.

Med hjälp av arkeologiska fynd, lämningar av växter och skriftliga källor får vi följa människans villkor och möjligheter till samverkan med naturen, från förhistorisk tid genom medeltiden fram till år 1500.

Såväl trädgårdens kulturväxter som mystik och magi är pusselbitar i vår förståelse av människans trädgårdsodlande. Trädgården står för arbete och försörjning, men är också en symbol för det goda livet.

Två av författarna arbetar vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur: Anna Andréasson Sjögren som är arkeolog och doktorand i arkeologi med inriktning trädgårdsarkeologi och kulturmiljövård. Matti Wiking Leino är forskare vid Arkeologiska forskningslaboratoriet och är agronom och docent i genetik. Den tredje författaren Jens Heimdal verkar vid Statens historiska museer och är kvartärgeolog med arkeobotanik som specialisering.

Mer information om boken Svensk trädgårdshistoria (779 Kb)