Boken ”Sorgens fragment. Om keramikens roll i järnålderns brandgravar” är resultatet av ett forskningsprojekt som har sökt en förståelse av keramikens roll i järnålderns brandgravar. Några gravar har hela kärl som urnor för de brända benen men kan också innehålla ytterligare hela kärl eller delar av kärl – ibland bara skärvor. Andra brandgravar innehåller bara enstaka skärvor. De hela kärlen är oftast gamla, använda kärl ibland delvis trasiga; och några kärl eller kärldelar bär spår efter att ha legat på eller stått invid likbålet. Skärvor från söndriga kärl i själva graven har i vissa fall senare placerats i gravröset – kärl som kan ha slagits sönder i samband med begravningen.

För att försöka förstå denna rika variation har jag tagit hjälp av etnografi, etnologi, modern sorgforskning och konstnärliga ingångar till begravningsritualens taktila sidor med utgångspunkt i att sorgen hos den dödes efterlevande nödvändigtvis måste ha spelat en roll i begravningsritualen. Bokens första del diskuterar vilken betydelsen en kruka, söndrandet av ett kärl eller en enstaka skärva kan ha haft för sorgen och behovet att visa omsorg men även för behovet av att kontrollera den döde som dennas anhöriga bör ha haft även under järnåldern.    

Tankarna kring denna roll och våra möjligheter att tolka keramiken i gravarna har i den andra delen av boken testats på sex utgrävda gravplatser från äldre och yngre järnålder i Östergötland. Det keramiska fyndmaterialet har specialregistrerats och resultaten presenteras samt tolkas i text och statistik.

Forskningen har finansierats av ett stipendium från Berit Wallenbergs Stiftelse.

Boken kan köpas genom författaren. Kostnad 150 sek + porto. Skicka beställning till skea@stilborg.se