Markus Fjellström och Kerstim Lidén, vid Arkeologiska forskningslaboratoriet, har tilldelats 2 300 000kr ur Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond för det fyraåriga projektet ”Archaeological surveys of melting glaciers and snow patches in Swedish Sápmi”.