Pre-Christian Religions of the North. History and Structures. Turnhout: Brepols

Handboken omfattar totalt cirka 2120 sidor i 4 volymer. Arbetet har pågått i 10 år och är den första större syntesen av forskningsfältet sedan Jan de Vries utkom med sin andra upplaga av Altgermanische Religionsgeschichte 1957. Handboken bygger på ett tvärvetenskapligt samarbete mellan arkeologer, folklorister, historiker, kyrkohistoriker, litteraturvetare, ortnamnsforskare, religionshistoriker, skandinavister och språkhistoriker. I handboken medverkar 29 forskare från 20 universitet i 9 länder.

Jens Peter Schjødt, John Lindow & Anders Andrén (eds.). 2020. The Pre-Christian Religions of the North. History and Structures. Turnhout: Brepols.

  • Volume I: Basic Premises and Consideration of Sources.
  • Volume II: Social, Geographical, and Historical Contexts, and Communication between Worlds
  • Volume III: Conceptual Frameworks: The Cosmos and Collective Supernational Beings
  • Volume IV: The Christianization Process, Bibliography, and Index

Handboken är en del av en större utgivning. För två år sedan utkom de två första banden, som handlar om forskningshistorik och receptionshistoria. Och förmodligen nästa år utkommer två band med sammanställningar av skriftligt källmaterial. Dessa redigeras av John McKinnell i Durham. De två första volymerna är:

Margaret Clunies Ross (ed). 2018. The Pre-Christian Religions of the North. Research and Reception. Turnout: Brepols.

  • Volume I: From the Middle Ages to c. 1830
  • Volume II: From c. 1830 to the present

Dessa två volymer omfattar totalt cirka 1270 sidor