För första gången har älgens hela DNA-sekvens analyserats, och det skapar möjligheter till vidare studier om älgens evolution och bevarande. förhistorisk tid, det äldsta ca 10 000 år gammalt. På det sättet har forskarna kunnat undersöka hur älgarnas antal och geografiska spridning har varierat.

Älg fotad i Markaryd Småland. Foto: tillgängliggjord av User Marlene via Wikimedia Coomans

Foto: tillgängliggjord av User Marlene via Wikimedia Coomans.

Trots att älgarna i Sverige var mycket få under 1700-talet kan forskarna inte se en betydande brist i genetisk mångfald eller spår av inavel hos dagens svenska älgar.

Att älgarna överlevde istiden berodde på att de troligen var bra på att hitta nya områden att leva på. Skandinavien var täckt av den tjocka inlandsisen under de ca 100 000 år som istiden pågick.

 

Älgar kan flytta sig långa sträckor och kunde hitta skogar och miljöer i Mellaneuropa, längs isens gräns, där de kunde överleva. Alla älgar i Sverige härstammar från älgarna i dessa områden, visar forskningsstudien. När inlandsisen försvann och skogarna spred sig i Sverige, verkar älgarna ha följt med norrut.

Även älgar från andra delar av världen ingick i studien och kartläggningen av arvsmassan öppnar för annan forskning och bevarandearbete framöver. Resultatet publicerades i tidskriften BMC Genomics 2020 nr 21:854, 3 december 2020.