Bokomslag Växternas Stockholm.

Det finns idag ett stort skriftligt material som behandlar Stockholms historia sett ur många perspektiv – Stockholmiana, som det står på hyllan i biblioteket, där man kan läsa om handel, arkitektur och mycket, mycket annat. Men hur är det med blommor, träd och ätbara växter förr i tiden i Stockholm?

Växternas Stockholm är resultatet av ett tvärvetenskapligt samarbete mellan arkeobotaniker, kvartärgeologer, arkeologer, Stockholmsforskare och farmacihistoriker. Målet har varit att presentera specialisternas egen forskning och analyser utförda fram till 2014, innan de stora Slussengrävningarna med helt nya frågeställningar började.

Det blir första gången som växter i hela det gamla Stockholm publiceras, sett ur ett kulturhistoriskt perspektiv; användare, odling, omgivande vegetation och infört växtmaterial. Vissa växter har beskrivits mer ingående, och läsaren bjuds en djupdykning in i deras ursprung, och hur man använde dem för länge sedan. Ibland hamnar vi långt bort i tid och rum.

Redaktörerna Anne-Marie Hansson och Uaininn O´Meadhra är arkeologer och arkeobotaniker och har tidigare varit verksam vid det Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur.

För mer information: Växternas Stockholm