För att minska spridningen av Covid-19 håller institutionen på att ändra undervisning och examination till digitala former. Det är därför viktigt att studenter regelbundet tittar på sina kurssidor i Athena och kollar sin mejl för att få veta vad som gäller för just deras kurs. Vi ställer också in den planerade studentdagen om utbildning och framtid som skulle hållits den 1 april.
 

Alla studenter som undrar över något kan naturligtvis fortfarande mejla eller ringa till oss. Titta på institutionens hemsida för kontaktuppgifter. Där finns också länk till universitetets hemsida med mer information om coronavirus.