Arbetsmiljö och lika villkor

Jämställdhet, jämlikhet, likabehandling

Alla anställda och studenter ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder.

Om du känner att du som student eller anställd blir orättvist behandlad, diskriminerad eller utsatt för trakasserier ska du vända dig till institutionens prefekt eller till Stockholms universitets jämlikhetssamordnare som bland annat utreder trakasserier och diskriminering av studenter och sökande, enligt diskrimineringslagen. Du kan också vända dig till studievägledarna eller skyddsombuden för hjälp och stöd.

 

Kontaktuppgifter jämlikhetssamordnare:

Tobias Lindström
Telefon:
E-post: tobias.lindstrom@ark.su.se
Besöksadress: Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7, plan 3, rum 352

 

Plan för Jämställdhet, jämlikhet, likabehandling

Handlingsplan Personal 2017 Institutionen för Arkeologi och antikens kultur (101 Kb)

Handlingsplan Studenter 2017 Institutionen för Arkeologi och antikens kultur (101 Kb)

 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2015 (332 Kb)

Se också Stockholms universitets Policies och handlingsplaner

Handläggningsordning vid trakasserier enligt diskrimineringslagen vid institutionen för arkeologi och antikens kultur (11 Kb)

  Diskrimineringslagen  (211 Kb)

Bokmärk och dela Tipsa

KONTAKT

Postadress/leveransadress
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Stockholms universitet
Wallenberglaboratoriet
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Ref. 108
Box 50741
20270 Malmö
(för utländska leverantörer gäller dock postadressen)

Besöksadress
Wallenberglaboratoriet
Lilla Frescativägen 7
114 18 Stockholm
(lastkaj finns)

Faxnummer
Arkeologi, Arkeologiska- och osteoarkeologiska forskningslaboratorierna:
08-674 73 66

Organisationsnummer
202100-3062