Humanistiska fakultetens forskarskola

Teman och kurser inom forskarskolan

Humanistiska fakultetens forskarskola erbjuder från hösten 2017 totalt fyra teman och sex fristående kurser, öppna för alla antagna till forskarutbildning, oavsett fakultet eller lärosäte.

Människa och materialitet

Temat ges inom ramen för Humanistiska fakultetens forskarskola av Institutionen för arkeologi och antikens kultur, i samarbete med Institutionen för kultur och estetik. Startar höstterminen 2017.

Environmental Humanities - an Introduction

The Department of Archaeology and Classical Studies offers a course as part of the Faculty Doctoral School in Humanities. The course is offered in the spring semester 2018.

KONTAKT

Prefekt
Astri Muren
prefekten@ark.su.se
tfn 08-16 32 13

Stf Prefekt
Jan Apel
prefekten@ark.su.se
tfn 08 16 34 10

Ämnesansvarig Antiken
Arja Karivieri
arja.karivieri@antiken.su.se
tfn 08-16 22 34

Ämnesansvarig Arkeologi
Andrew Jones
andrew.jones@ark.su.se

Ämnesansvarig Laborativ arkeologi
Kerstin Lidén
kerstin.liden@afl.su.se
tfn 08-16 43 70

Ämnesansvarig Osteoarkeologi
László Bartosiewicz
laszlo.bartosiewicz@ofl.su.se
tfn 08-16 46 19


Studierektor, forskarutbildning
Mats Burström
mats.burstrom@ark.su.se
tfn 08-16 20 95 

Stockholms universitetsbibliotek