Forskarseminarier Antikens kultur och samhällsliv
äger rum i Sal 435, plan 4 på tisdagar klockan 13-15 eller enligt överenskommelse.

Forskarseminarier Arkeologi
äger rum i Föreläsningssalen på plan 3 på onsdagar klockan 15-17 eller enligt överenskommelse.

Kortseminarier i laborativ arkeologi
äger rum på Arkeologiska forskningslaboratoriet på torsdagar klockan 14-14.30.