Postdoc-gruppen

PAG- Postdoctoral Archaeological Group PAG är en forskargrupp öppen för disputerade arkeologer med postdoc-projekt knutna till Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms Universitet. Vi är självklart intresserade av samarbeten med postdoc-forskare vid andra institutioner och universitet.