Forskningen håller hög kvalitet och det finns en stor bredd av ämnen vilket medför att universitets forskare kan ha utvecklande samarbeten över vetenskapsområden. Många forskargrupper befinner sig i forskningens framkant. Av universitetets forskningsområden har 30 utsetts till så kallade profilområden. Forskningen inom dessa är ledande nationellt och har en hög status internationellt.

Arkeologisk forskning handlar om människan från äldsta tid till nutid, med utgångspunkt i de fysiska lämningarna och de materiella spår som hon har lämnat efter sig. Med hjälp av dessa spår studeras människans livsvillkor och föreställningsvärld i långa tidsperspektiv. Inom området finns ett för Sverige unikt arkeologiskt forskningslaboratorium.