Forskare vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur har framgångsrikt tilldelats extern finansiering av forskningsprojekt. Externa forskningsfinansiärer är bl.a. Vetenskapsrådet, Rådsprofessorsprogrammet (Vetenskapsrådet), Formas, Berit Wallenbergs stiftelse, Riksdagens Jubileumsfond.

Institutionen är utsett till ett av Stockholms universitets ledande forskningsområde och har, i och med detta, tilldelats extra medel för forskning. Medlen har, bland annat, möjligjort postdok-anställningar för alla avdelningar och enheter vid institutionen.