Om du läser eller har läst vid Stockholms universitet är du alumn och kan bli medlem i alumnnätverket. Registrera dig vid Stockholms universitets alumnnätverk.

Nätverket ger dig möjlighet att delta i intressant evenemang och fortbildningar och få information om öppna föreläsningar, ny forskning och andra nyheter.