Det som inom universitetsvärlden traditionellt går under beteckningen tredje uppgiften inbegriper många sorters samverkan med det omgivande samhället, såsom uppdragsutbildning, öppna föreläsningar och annan populärvetenskaplig verksamhet, samt uppdragsforskning i form av exempelvis rådgivning, analyser och undersökningar som erbjuds till externa aktörer.