Masterexamen om 2 år infördes från hösten 2007 i och med Bolognaprocessens implementerande. Till en början valde de olika inriktingarna att ha både magister- och masteruppsats kvar och därmed två examina på avancerad nivå, magisterexamen eller masterexamn.

Efter våren 2015 finns inga magisteruppsatser skrivna.