Osteoarkeologi

OSSA

OSSA var en tidskrift som publiceras i femton år av Osteologiska Forskningslaboratoriet som grundades 1967 av Nils-Gustaf Gejvall vid Stockholms universitet. Här finns skannade kopior av dessa hela volymer där enskilda artiklar och författare kan hittas med hjälp av det bifogade Table of Contents och Author Index.

Beställningar

Om du önskar beställa avhandlingar, böcker tillhörande en av institutionens skriftserier eller uppsatser skicka din beställning till:

studentadm@ark.su.se

Stockholms universitetsbibliotek