Rapporter

Rapporter i DiVA

DiVA - Academic Archive On-line

Författare Titel År
Birgit Arrhenius, Gunilla Eriksson
Gulldens hög i Husby-Långhundra 2007
Ing-Marie Back Danielsson
Härjad hög i Hallunda. : Arkeologisk undersökning av anläggning 34 från yngre järnålder på gravfält RAÄ 75, Hallunda, Botkyrka sn, Södermanland. 2008
Liselotte Bergström
Hus och hantverk : Arkeologisk undersökning av de övre terrasserna i Birkas Garnison. RAÄ 173, Björkö, Adelsö sn, Uppland, 2001-2004 2016
Jesper Blid
Labraunda 2005 excavation report : The excavations in the East Church 2010
Jesper Blid
Labraunda 2007: excavation report : the excavations in the East Church and South Bath 2010
Jesper Blid
Labraunda 2006: excavation report : The excavations in the East Church 2010
Izabella Donkow
Determining vessel function - an analysis of absorbed organic residues in Late Iron Age potsherds and a Viking Period burial vessel from Vendel 2008
Rune Edberg, Johnny Karlsson
Isläggar från Birka och Sigtuna : En undersökning av ett vikingatida och medeltida fyndmaterial 2015
Gunilla Eriksson
Kol- och kväveisotopanalyser av humant material från Gnista, Danmark sn, Uppland 2015
Gunilla Eriksson
Isotopanalyser av material från Jävre och Luleå i Norrbotten 2015
Gunilla Eriksson
Isotopanalyser av humant skelettmaterial från Stora Uppåkra, Uppåkra sn, Skåne 2012
Gunilla Eriksson
Analysis of human skeletal remains from Sømmevågen, Sola, Rogaland, Norway 2018
Gunilla Eriksson
Isotopanalyser av humant och animalt skelettmaterial från Kanaljorden 3:1, Motala stad, RAÄ 187, Östergötland 2018
Gunilla Eriksson
Slutrapport över isotopanalyser av humant och animalt skelettmaterial från Strandvägen, Motala, RAÄ 290, Östergötland 2018
Gunilla Eriksson
Isotopanalyser av humant och animalt skelettmaterial från Strandvägen, Motala, RAÄ 290, Östergötland 2016
Gunilla Eriksson
Isotopanalys av ett humanben från Brunstad konferansesenter, Stokke, Vestfold, Norge 2016
Heléne Ermerud
Arkeologisk provundersökning Hellerö : Provschakt NO om RAÄ 265. Hellerö 1:21, Västra Ed sn, Västerviks kommun, Småland, 2007 2009
Heléne Ermerud
Begränsad arkeologisk undersökning. Hellerö. Skärvstenshög Raä 8 samt Gropkeramisk boplats V om Raä 296 & Raä 7. Hellerö 1:2, Västra Ed sn, västerviks kommun, Småland, 2004 2006
Heléne Ermerud
Arkeologisk provundersökning Hellerö : Provschakt S om RAÄ 17 samt N och NO om RAÄ 265. Hellerö 1:21, Västra Ed sn, Västerviks kommun, Småland, 2006 2007
Markus Fjellström
Kol-, kväve- & svavelisotopanalyser av animalt benmaterial från Gálggojávri, Storfjords k. i Troms fylke & Geaimmejávri, Karasjok k. i Finnmark i Norge 2015
Markus Fjellström
Kol-, kväve- & svavelisotopanalyser av animalt benmaterial från Beajalgnai i Norge 2015
Markus Fjellström
Kol-, kväve- ocg svavelisotopanalyser av renhorn och renben från kvarteret Trädgårdsmästaren 9 & 10 i Sigtuna, Uppland 2014
Markus Fjellström
Kol-, kväve- och svavelisotopanalyser av ett humant skelettmaterial från GUllåkra mosse, Brågarp sn, Skåne 2014
Markus Fjellström
Kol-, kväve- och svavelisotopanalyser av humant skelettmaterial från skeppet Kronan 2014
Markus Fjellström
Kol- och kväveisotopanalyser av humant skelettmaterial från Uppsala Domkyrka 2014
Markus Fjellström
Isotopanalyser av Birkaflickan, Adelsö, Uppland 2012
Markus Fjellström
Isotopanalyser av humant och animalt skelettmaterial från Mälardalen 2012
Markus Fjellström
Kol-, kväve- & svavelisotopanalyser av animalt skelettmaterial från Motala, Strandvägen, Östergötland 2013
Markus Fjellström
Kol- och kväveisotopanalyser av humant, samt animalt skelettmaterial från Sala gruvkyrkogård 2013
Markus Fjellström
Kol- och kväveisotopanalyser av skelettmaterial från Lund, Skåne 2013
Markus Fjellström
Isotopanalyser av skelettmaterial från Krogarängen och Vadstena stad, Östergötland 2013
Markus Fjellström
Glaciärarkeologisk inventering vid Ekman-, Låktatjåkko-, Kårsa-, Kåtotjåkko-, Gállanvárri- och Sálajiegnaglaciärerna i Norrbottens län, Lappland (8-15 augusti 2018) 2021
Markus Fjellström
Glaciärarkeologisk inventering vid Sálajiegna- och Stuorajiegnaglaciärerna i Norrbottens län, Lappland (23-26 augusti 2019) 2020
Markus Fjellström
Glaciärarkeologisk inventering vid Ålmallojekna, Jokkmokk socken, Lappland (20-24 augusti 2017) 2018
Markus Fjellström
Kol- & kväveisotopanalyser, samt 14C-dateringar på humant skelettmaterial från Brotjärn, Överluleå socken, Norrbotten (Raä 436:1) 2017
Markus Fjellström
Kol- och kväveisotopanalyser på medeltida fiskben från Nya Lödöse i Gamlestaden, Göteborg, Västergötland 2017
Markus Fjellström, Gunilla Eriksson
Kol-, kväve- och svavelisotopanalyser av humant och animalt skelettmaterial från Dominikanerkonventet, Västerås stad, Västmanland 2014
Markus Fjellström, Gunilla Eriksson
Kol-, kväve- och svavelisotopanalyser av humant och animalt skelettmaterial från Önsvala, Staffanstorp sn, Skåne 2014
Markus Fjellström, Gunilla Eriksson
Isotopanalyser av kvinnan i Gransjögraven,Gransjön, Frostviken sn, Jämtland 2012
Markus Fjellström, Gunilla Eriksson
Kol-, kväve- och svavelisotopanalyser av humana individer, samt animalt skelettmaterial från Götes mack, Sigtuna Raä 195:1, Sigtuna stad, Uppland 2016
Markus Fjellström, Gunilla Eriksson
Kol-, kväve- och svavelisotopanalyser av sex humana individer, samt animalt skelettmaterial från Dominikanerkonventet, Västerås stad, Västmanland 2016
Elin Fornander, Nathalie Dimc, Christoffer Andersson,
et al.
Arkeologisk undersökning av Raä 447 i Korsnäs, Grödinge socken, Södermanland, maj 2010 2011
Elin Fornander, Maria Olander
Arkeologisk undersökning av Raä 447 i Korsnäs, Grödinge socken, Södermanland september 2009 2011
Ny Björn Gustafsson
Arkeologisk undersökning av schaktmassor från 1888-års undersökning av grottan Stora Förvar, Stora Karlsö : Fornlämning RAÄ 138:1, Eksta sn, Gotland 2014 2015
Ny Björn Gustafsson, Andreas Viberg
Magnetometerutvärdering av stengrundsbebyggelse. Lyrungs 1:2 (f.d. Stånga Annex 1:1), Raä 48:1, Stånga sn, Gotland 2014
Ny Björn Gustafsson, Andreas Viberg
Under plogdjup : Arkeologiska undersökningar inom fornlämning RAÄ 109, Linde sn, Gotland 2009 & 2010 2011
Marcus Hjulhammar, Kerstin Söderlund
Slussen : Stockholms stad, Slussen med angränsande vattenområden, RAÄ 103 : arkeologisk utredning 2007 2008
Björn Hjulström
Arkeologisk förundersökning inom fastighet Botkyrka-Alby 15:32, RAÄ 131 2006
Björn Hjulström, Sven Isaksson
Tidevarv i Tuna : Arkeologiska undersökningar i Tuna by, Alsike sn, Uppland 2006
Lena Holmquist
Kungliga Vetenskapsakademiens trädgård : Stockholms stad, Raä 223, Arkeologiska undersökningar 2008, Etapp 2 2016
Lena Holmquist, Andreas Viberg
Kungliga Vetenskapsakademiens trädgård : Förundersökning i form av genomgång av dumpmassor samt kartering av gravfältet RAÄ 223, Stockholms stad. 2016
Lena Holmquist, Antje Wendt
Spara eller slänga – gallring vid arkeologiska undersökningar 2018 : En förstudie 2019
Sven Isaksson
Arkeologisk undersökning av lämningar invid Raä 447:1 i Korsnäs, Grödinge socken, Södermanland maj 2012 2017
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från Svensrudsletta, Mo, 202/112 mfl., Hole k., Buskerud, Norge 2014
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar från E22 Stensnäs-Sölvesborg, lokal 8/9, 13, 14 och 15 2014
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från Skomrak indre, 173/1, Lyngdal k. Vest-Agder, Norge 2014
Sven Isaksson
Analys av jordprov ur en dubbelgrav på gravfältet Zvejnieki, norra Lettland 2014
Sven Isaksson
Analys av jordprov ur båthus vid E22 lokal 8/9, Ysane sn, Blekinge 2014
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar på keramik från Helganesprojektet 2014
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar från Raä 20, Vist sn, Östergötland 2014
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i träkärl och keramik från Hulje 2014
Sven Isaksson
Analys av rödaktigt material på stenar från Lindängelund 2014
Sven Isaksson
Analys av material på stenar från Lindängelund 2014
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i jordprover från Tanum 1821 2014
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar på keramik från Avaldsnes 2015
Sven Isaksson
Analyses of lipid residues in pottery from Calden and Odagsen, Germany 2015
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i jordprover från en härd längs väg 880, Pajala kommun 2015
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från ESS-undersökningarna 2015
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i jordprov MAL ID 13_00 32_005 2015
Sven Isaksson
Analys av lipidrester i organiska lämningar från härdar 2015
Sven Isaksson
Analys av material från Nordnorge 2015
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från flatmarksgravfältet Torslanda Raä 220 i Göteborg 2012
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från Fiskeby Raä 207, Östra Enenby socken, Östergötland 2012
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i jordprov från Helganesprosjektet,Haugesund lufthavn, Stokkdal gnr 78 bnr 5, Karmøy kn, Rogaland 2012
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i jordprov frånkammargraven Raä 20:1 i Överlännäs sn, Ångermanland 2012
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från Raä659 och 668, Rasbo sn, Uppland 2012
Sven Isaksson
Biomolekylär analys av organiska lämningar frånVasa, Fnr 12852 och 14566 2012
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från Raä 223, Norslunda, Up 2010
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från Fors 125 och 143 2010
Sven Isaksson
Analys av tjärklump från GIM 3864 Anleg a. x3, Danmark 2010
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från Nibble 2010
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från Domarhagen 2010
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i jordprover från Gränna 2010
Sven Isaksson
Analys av organiskt material i två medeltida oljekar : Del 3 2010
Sven Isaksson
Analys av tjära från två tunnor funna vid det medeltida Skaftövraket i Bohuslän 2010
Sven Isaksson
Analys av organiskt material i jordprover från Stafsinge utanför Falkenberg i Halland 2010
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från Tanum 539 2010
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från bronsålderslokaler i Thy, Nordväst-Jylland, Danmark 2011
Sven Isaksson
Analys av organiskt material i jord från Raä 404, Edefors sn, Bodens kn 2011
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från Lilla Ullevi 2011
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar från Tyresta 2011
Sven Isaksson
Analys av stabila isotoper i enskilda fettsyror i ett urval organiska lämningar i keramik från Nibble 2011
Sven Isaksson
Analys av jordprov ur misstänkt tjärtratt, Lejsta 7:1, RAÄ 630, Rasbo sn., Uppland 2011
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från Skogsmossen 2011
Sven Isaksson
Analyses of free and bound lipids on archaeological chert-tools from Derragh TD., Co. Longford, Ireland, released by solvent extraction and alkaline hydrolysis 2008
Sven Isaksson
Analys av organiskt material i två medeltida oljekar 2008
Sven Isaksson
Analys av organiskt material i jordprover från Tjärby södra, Tjärby sn, Laholms kn, Hallands län 2008
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från Kättsta, Raä 56 och Raä 335, Ärentuna sn, Uppland 2008
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från Hyllie 155:91, Malmö, Skåne 2008
Sven Isaksson
Analys av organiskt material i jordprover från Lokal 48, Nyhamna, Aukra, NV 2008
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från Fjälkinges barngravar 2008
Sven Isaksson
Analys av förmodat likvax från Bockstensmannen 2008
Sven Isaksson
Analys av organiskt material i jordprover från lokal 7, Lantjärv, fastigheterna Lantjärv 2:1 och 1:42, Nederkalix sn, Kalix kn, Västerbotten, Norrbottens län 2008
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar från treudden A10, Raä 136, Täby sn, Up 2008
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från Oslofjordsområdet, Norge 2008
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i jordprover från lokal 20 och 39, Haparandabanan 2008
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från Sittesta, Ösmo sn, Sö 2008
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från lokal 20 och 39, Haparandabanan 2008
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från Påljungshage 2008
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från Brunnby 7:1, Raä 93, Vendels sn, Uppland 2008
Sven Isaksson
Analys av organiskt material i två medeltida oljekar : Del 2 2008
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från Lötvreten 2008
Sven Isaksson
Analys av metallelement i prov KM14032, F109, kontext 6712, Turinge 576, Nykvarn, Sö 2018
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar från Gnista, Raä 62:1, Danmarks sn, Uppland 2018
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från Raä 1, Indal sn, Medelpad 2018
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar på keramik från Antoniusklostret 2018
Sven Isaksson
Analys av organisk lämning Fnr. 142 från A2135, Berga 335 2018
Sven Isaksson
Analys av metallelement i jordprover ur stenåldersgrav 2018
Sven Isaksson
Analys av fler organiska lämningar från Tyresta 2018
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar från Malma 2018
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från Gärstad 2018
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i jordprover från fornlämningarna Raä Älvsby 421:1 och Raä Piteå 375:1 2018
Sven Isaksson
Ämnesspecifik isotopanalys av lipidrester i jordprover från fornlämning Raä Nederluleå 1159 2018
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar på mesolitisk harpun från Strandvägen, Motala 2018
Sven Isaksson
Analys av mesolitiska organiska material från Kanaljorden, Motala 2018
Sven Isaksson
Analyses of lipid residues in pottery from Lahuradewa, India 2018
Sven Isaksson
Analys av stabila kolisotoper i enskilda fettsyror i ett urval organiska lämningar i keramik från Åland 2018
Sven Isaksson
Analys av gult vaxartat material, C60005, SL26219, P204156, från F26529, Follobaneprojektet 2018
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från Åland 2018
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från Åby 2018
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från Östra Fyrislund, Raä 36:1 & 39:1, Danmark sn., Uppland 2018
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från E22 Sätaröd -Vä, Lokal 22, Vä socken, Kristianstad kommun 2018
Sven Isaksson
Molekylär analys av boplatsgrop i klapper från RAÄ nr Sävar 553, Tväråmark, Västerbotten 2018
Sven Isaksson
Molekylär analys av prover ur härdar/kokgropar från Raä 1132 Njurunda sn, Medelpad 2018
Sven Isaksson
Molekylär analys av prover vid härdar från Raä 253 och 255, Junsele sn., Ångermanland 2018
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från Lockarp 8, Lockarps socken, Malmö kommun 2018
Sven Isaksson
Molekylär analys av prover ur härdar från kvarteret Vingpennan, Jönköping 2018
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från Ørlandprojektet, Trondheim, Norge 2018
Sven Isaksson
Om att gräva ned sig i det förgångna – progression på kandidatprogrammet i arkeologi vid Stockholms universitet 2018
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i jordprover från fornlämning Raä Älvsby 138:1 2018
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar och metallelement i jordprover från Hjulsta 2018
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från Mozambique 2018
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar på keramik från Södertälje 133:1 2018
Sven Isaksson
Analys av amorfa organiska lämningar från Strandvägen, Motala 2018
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från Ribby 2018
Sven Isaksson
Molekylär analys av eldstadsmassor från Vest Norge 2018
Sven Isaksson
Analys av jordprov från Tullsåkra 2018
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar och metallelement i jordprover från OKB-projektet, Gamla Uppsala 2018
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar från stolphål SN205424, OKB-projektet i Gamla Uppsala 2018
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar från OKB-projektet i Gamla Uppsala 2018
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i jordprover från fornlämning Raä Nederluleå 1159 2018
Sven Isaksson
Analys av jordprov ur fundamentsgropar, OKB-projektet i Gamla Uppsala 2018
Sven Isaksson
Analys av organiska lämningar i keramik från Farstorp 2018
Sven Isaksson
Analys av mesolitiska hartser från Strandvägen, Motala 2018
Sven Isaksson
Molekylär analys av prover vid härdar från Raä 2458, 2367 och 2369, Gällivare sn., Norrbotten 2018
Sven Isaksson
Molekylär analys av prover vid härdar från Raä Nederkalix 677, Norrbottens län 2018
Sven Isaksson
Bindemedelsanalys med GCMS 2018
Sven Isaksson, Birgit Arrhenius, Öjvind Karlsson
Långhus på liden : Arkeologiska boplatsundersökningar vid Vendel kyrka 1994-1998 och 2000-2001 2011
Sven Isaksson, Markus Fjellström
Arkeologisk undersökning av lämningar invid Raä 62 i Påtåker, Sollentuna socken, Uppland maj 2016 2018
Sven Isaksson, Markus Fjellström, Sven Kalmring,
et al.
En vikingatida varvsplats vid Kugghamn, Birka : Arkeologiska undersökningar av L2022:2719, Birka, Björkö,Adelsö socken, Uppland, augusti 2020 och 2021 2022
Sven Isaksson, Markus Fjellström, Bettina Stolle
Arkeologisk undersökning av lämningar invid Raä 62 i Påtåker, Sollentuna socken, Uppland, maj 2017 2019
Sven Isaksson, Sven Kalmring, Lena Holmquist
Arkeologiska undersökningar av Birkas försvunna stadsvall, fornlämning L2017:1568, Raä 119:1, Svarta jorden, Björkö, Adelsö sn, Ekerö kn, Uppland, maj 2018 och maj 2019 2021
Sven Isaksson, Cecilia Nilsson
Analyses of lipid residues in Lusatian pottery from Maciejowice, Poland 2018
Sven Isaksson, Vasiliki Papakosta
Analys av organiska lämningar i keramik från Herrestorp 2014
Sven Isaksson, Malgorzata Wojnar-Johansson
Analys av en berlock från båtgrav 12, Valsgärde, Gamla Uppsala 2008
Kristina Jonsson
Biskopsgården i Västerås. Schaktningsarbeten på innergården : Arkeologisk förundersökning. RAÄ 232, Kvarteret Hagbard, Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanland. 2008
Kristina Jonsson
Husgrunder från historisk tid i Köping : Arkeologisk förundersökning, RAÄ 148, kvarteret Gautiod, Köpings stadsförsamling, Västmanland 2008
Kristina Jonsson
Schakt vid Rudbeckianska skolan : Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 232, Kv Domkyrkan 2, Västerås domkyrkoförsamling, Västmanland 2008
Kristina Jonsson, Stefan Elgh
Boplatslämningar i Strömsholm? : Arkeologisk utredning. Strömsholm 8:1, Kolbäcks socken, Västmanland. 2008
Arja Karivieri
Arethousa, in Archaeology in Greece 2000-2001 2007
Arja Karivieri
Paliambela, Arethousa, in Archaeology in Greece 2002-2003 2007
Arja Karivieri
Arethousa, in Archaeology in Greece 2001-2002 2007
Laila Kitzler Åhfeldt
3D-scanning at the Archaeological Research Laboratory 2006-2009 2011
Laila Kitzler Åhfeldt
Huggspårsanalys av bildstensfragment från Tomteboda : Bolstomtagravfältet RAÄ39, Solna sn., Uppland 2006
Laila Kitzler Åhfeldt
Huggspårsanalys av ett runfragment från Strängnäs 2007
Laila Kitzler Åhfeldt
Optisk 3D-scanning av guldfynd från Vittene 2008
Laila Kitzler Åhfeldt
3D-scanning av förromanska gravmonument i Östergötland och Småland 2008
Laila Kitzler Åhfeldt
Runstensfragmenten i Köpingsviks kyrka, Öland : Analys med optisk 3D-skanner 2009
Anna Kjellström, Anders Wikström
Osteologi och Fältantropologi 2011
Patrik Lindenfors, Fredrik Jansson, Yi-Ting Wang,
et al.
Investigating sequences in ordinal data : A new approach with adapted evolutionary models 2015
Patrik Lindenfors, Joshua Krusell, Staffan I. Lindberg
Sequential Requisites Analysis : A New Method for Analyzing Sequential Relationships in Ordinal Data 2017
Cecilia Ljung, Suanne Thedéen
Ritualer vid runstenar : En arkeologisk undersökning invid Ängbystenen i Bromma 2010
Cecilia Ljung, Anders Wikström, Anna Kjellström
S:ta Gertrud 3, Sigtuna, 2008 : Rapport arkeologisk förundersökning 2010
Anita Malmius, Malgorzata Wojnar-Johansson
Analyse of textile fragments from Wandböhmen, Germany 2010
Anita Malmius, Malgorzata Wojnar-Johansson
Analys av fibrer från en kvinnograv i Hvilehoj, Danmark 2010
Michael Olausson
En vallomgärdad storgård på Lindö utmark : Kartering av en inhägnad storgård, RAÄ 42, en gårdsbebyggelse, RAÄ 75:2, två gravfält, RAÄ 43 och 75:1 samt delar av ett stensträngssystem RAÄ 115, Lindö och Nyby, Kärrbo socken, Västmanland 2008
Michael Olausson
Arkeologisk undersökning Sibro fornborg : RAÄ 55, Ripsa socken, Södermanland 2008
Ludvig Papmehl-Dufay
Mellanneolitikum vid Ottenby Kungsgård : arkeologisk undersökning av raä 40, Ås socken, Ölands sydspets, augusti-september 2004 2006
Bo Petré
Gravfältet Raä 16, Söderby, Lovö sn, Up. : Ett familjegravfält från yngre järnålder. Rapport, analys, tolkning 2008
Bo Petré
Gravfältet Raä 13. Söderby, Lovö sn, Up : Ett gravfält med två familjer från yngre järnålder. Rapport, analys, tolkning 2008
Bo Petré
Gravfältet Raä 87, Lunda, Lovö sn, Up : Ett gravfält från yngre vendeltid 2008
Bo Petré
Raä 9 Ö, Söderby, Lovö sn, Up : En undersökt stensättning från äldre järnålder på ett nyupptäckt gravfält 2008
Bo Petré
Raä 15, Lunda, Lovö sn, Up : ett undersökt röse i krönläge samt ett schakt intill ett kvartsbrott vid Raä 16 2008
Bo Petré
RAÄ 102 : Ett schakt genom den gamla Lundagården, Lovö sn, Up 2008
Bo Petré
Fornborgen på Lovö : Ett undersökt schakt genom borgvallen. 2008
Bo Petré
89, Söderby, Up : En undersökt skärvstenshög 2008
Bo Petré
Rapport, delundersökning av fornl. 56, Hemmet, Lovö sn, Uppland 2008
Joakim Schultzén
Report number 148 - Optical 3D-scanning of an Oil-painting 2012
Joakim M. Schultzén
Assignment report number 173 - Optical 3D-scanning of Mesolothic Ornamented Objects of Antler and Bone from the Excavations in Motala 2010 2012
Joakim M. Schultzén
Assignment report number 159 - Sigtuna Wood & Runes : Optical 3D-scanning of ornamented and rune-engraved Objects from Sigtuna 2012
Jan Storå, Sara Gummesson, Ann Westermark,
et al.
Osteologisk analys av skelettfynd från Verkstadsvägen : Arkeologi Motala 2020
Marie Svedin
Arkeologisk undersökning av Raä 447 i Korsnäs, Grödinge socken, Södermanland maj 2011 2018
Andreas Viberg
Vadstena kloster : Georadarprospektering i Nunneträdgården, Munkträdgården, Kyrkogården samt Munkklostret RAÄ 17:1, Vadstena sn, Östergötland 2016
Andreas Viberg
Linköpings slott : Georadarprospektering vid Linköpings slott, RAÄ148:1, Linköpings sn, Östergötland 2016
Andreas Viberg
Söderköpings Franciskanerkonvent : Georadarprospektering 2016
Andreas Viberg
Drottningholms slott : Georadarprospektering 2016
Andreas Viberg
Björklinge : Georadarprospektering 2016
Andreas Viberg
Rinkabyholm : Teknisk rapport, Georadar- och magnetometermätningar 2014
Andreas Viberg
Kvarteret Skepparen Norrköping : Teknisk rapport, Georadarmätningar 2014
Andreas Viberg
Runsa : Magnetometerprospektering 2014
Andreas Viberg
Kvarnbo - Saltvik - Åland : Teknisk rapport, Georadarmätningar 2014
Andreas Viberg
Tortuna : Georadarprospektering 2015
Andreas Viberg
Roma, Gotland : Magnetometerprospektering 2015
Andreas Viberg
Sandbyborg: Teknisk rapport : Magnetometerprospektering av Sandbyborg, Raä 45:1 Öland, Sverige 2012
Andreas Viberg
Riddarholmskyrkan : Teknisk rapport. Georadarmätningar 2012
Andreas Viberg
Ekornavallen : Magnetometerprospektering 2012
Andreas Viberg
Askersund : Magnetometerprospektering av RAÄ 238, Askersund, Örebro län 2012
Andreas Viberg
Stensborg : Geofysisk och geokemisk prospektering av RAÄ 527,Grödinge socken, Södermanland 2010
Andreas Viberg
Arkeologi på Kalfjället : Geofysisk och geokemisk prospektering av RAÄ 1372:1 Sorsele socken, Lappland 2010
Andreas Viberg
Umeå länsresidens och trädgård : Georadarprospektering 2016
Andreas Viberg
Roma : Georadarprospektering 2016
Andreas Viberg, Björn Hjulström
Georadarundersökning i Söderköping : Sjöbodar och marknadsplats vid Tvärån, Söderköping socken och kommun, Östergötland 2014
Andreas Viberg, Joakim Schultzén
Geophysical prospection and 3D documentation of archaeological remains in the city of Volterra, Tuscany, Italy : Preliminary survey report 2014
Yi-ting Wang, Patrik Lindenfors, Aksel Sundström,
et al.
No democratic transition without women’s rights : A global sequence analysis 1900-2012 2015
Anders Wikström, Andreas Viberg
Sigtuna Dominikanerkonvent RAÄ 30, UP, 2009 2010
Malgorzata Wojnar-Johansson
SEM analys av två metallfragment från Stenbro 1:8, Påljungshage, RAÄ 220 2010
Malgorzata Wojnar-Johansson
Spårämnesanalys av ben- och jordprover från en kyrkogård utanför Sala silvergruva 2010
Malgorzata Wojnar-Johansson
SEM/EDS analys av två gjutformar från Up Sigtuna, Kv. Humlegården 2010
Malgorzata Wojnar-Johansson
SEM-EDS analys av två silvermynt, Sten Store den yngre 1512 2010
Malgorzata Wojnar-Johansson
SEM-EDS analys av guldring, fnr 10096, Botkyrka, RAÄ 93 2010
Malgorzata Wojnar-Johansson
Analys av innehåll i två keramikkärl 2010
Malgorzata Wojnar-Johansson
SEM-EDS analys av bronsnål, SHM 10421 2010
Malgorzata Wojnar-Johansson
SEM-EDS analys av brända benfragment 2010
Malgorzata Wojnar-Johansson
Analys av metallfragment från Froslunda, Sunnersbergs sn, Västergötland, fyndnummer 20:38 2010
Malgorzata Wojnar-Johansson
SEM analys av metallföremål från Gråborg, Öland, Alugstrum sn, Borg 1:9 2010
Malgorzata Wojnar-Johansson
Analys av en degel och två fragment av gjutformar från Fröjel, Gotland 2010
Malgorzata Wojnar-Johansson
Metal analysis of metal objects from kv. Urmakaren 1, Sigtuna 2010
Malgorzata Wojnar-Johansson
SEM analys av beslag från Birkas Garnison 2010
Malgorzata Wojnar-Johansson
SEM analys av silvermynt 2010
Malgorzata Wojnar-Johansson
Analys av två fragment av kupellationshärdväggar, RC 6:3 och 57/238 2010
Malgorzata Wojnar-Johansson
Analys av metallföremål från Birkas Garnison, RAÄ 35 2010
Maria Wojnar-Johansson
SEM-EDS analys av metallspån från Elsa Beata och Magdalena Brahe kista 2012

Beställningar

Om du önskar beställa avhandlingar, böcker tillhörande en av institutionens skriftserier eller uppsatser skicka din beställning till:

studentadm@ark.su.se

Stockholms universitetsbibliotek