Publikationer

Våra publikationer

Institutionen ger ut publikationer inom fem ämnen:

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Arkeologi
  • Arkeologi med laborativ analys (laborativ arkeologi)
  • Numismatik
  • Osteoarkeologi

 

Bokmärk och dela Tipsa

Beställningar

Om du önskar beställa avhandlingar, böcker tillhörande en av institutionens skriftserier eller uppsatser skicka din beställning till:

studentadm@ark.su.se

Stockholms universitetsbibliotek