Osteoarkeologi

Benmaterial

Om Osteoarkeologi

Osteoarkeologi är ett profilämne inom institutionen där studenterna genom sin utbildning uppnår specialistkompetens om arkeologiska skelettfynd. Enhetens utbildning är bred och studenter tränas i såväl human som animal osteoarkeologi. Ämnet ligger i gränslandet mellan naturvetenskap och humaniora. Osteologiska data utgör grunden för tolkningar om kulturhistoriska sammanhang. Vid enheten bedrivs såväl grund- som mera specialiserad forskning kring bl.a människors levnadsförhållanden samt försörjningsekonomi under stenålder, järnålder och medeltid (djurhållning, fiske, jakt). Forskningen berör även Skandinaviens faunahistoria. Nya forskningsområden inom ämnet är animal paleopatologi, paleohistopatologi och oral histopatologi.

 

KONTAKT

Ämnesansvarig
László Bartosiewicz
laszlo.bartosiewicz@ofl.su.se

Studierektor Forskarutbildning
Mats Burström
mats.burstrom@ark.su.se

Studierektor Grundutbildning
Anna Kjellström
studierektor@ark.su.se

Stf Studierektor Grundutbildning
Lena Sjögren
studierektor@ark.su.se

Besöksadress
Wallenberglaboratoriet
Lilla Frescativägen 7
114 18 Stockholm

Hitta till oss | Stockholms lokaltrafik