Jens Christian Moesgaard, professor vid numismatiska forskningsgruppen, berättar om vikingatida myntfynd. Eftersom det finns få skriftliga källor från vikingatiden är myntfynden viktiga för vår kunskap om perioden.

Se föreläsningen på UR