Flera av våra publikationer är tillgängliga för alla, eftersom de kan laddas ner från vår hemsida. Det gäller vår tidskrift Myntstudier, vår verksamhetsberättelse, studentuppsatser, samt aktuella publikationer om vikingatida fynd (CNS-serien). I en del fall sker publicering emellertid på konventionellt sätt.

För närmare information se under respektive publikation i menyn till vänster.

Vid beställningar av böcker tillkommer aktuellt porto.