Projekt

 

 
mynt
 
 

Publicering/analys

Vikingatid

CNS-projektet

Inom CNS-projektet kommer alla vikingatida mynt funna i Sverige att publiceras. Nio volymer har publicerats hittills. (Gotland – 4; Skåne - 2, Blekinge – 1; Dalarna – 1, Östergötland – 1). Framtida volymer kommer enbart att publiceras på Internet. Detta arbete har redan påbörjats.

Läs mer om CNS

I en parallellserie (Commentationes) har åtta volymer publicerats över bl.a. skandinaviska, tyska och engelska mynt. Ett flertal volymer är under arbete.

Medeltid och nyare tid

Stampundersökningar
Stampundersökningar pågår för vikingatid, medeltid och (i mycket begränsad omfattning) nyare tid.

Metallanalyser av mynt

Tillsammans med Arkeologiska forskningslaboratoriet har Numismatiska forskningsgruppen under våren 2016 startat en serie haltanalyser av mynt. Upp till 150 mynt i Kungl. Myntkabinettets, samlingar kommer att analyseras vid varje tillfälle och förutom silverhalten kommer halten för guld, koppar, bly och eventuellt ytterligare någon metall att redovisas. Resultaten kommer att publiceras på vår hemsida i en ny publikationsserie: Metallanalyser av mynt /Metallanalyses of coins.

Läs mer om haltanalyser

Databaser

Totalt finns ca 269.000 databasposter som täcker fynd, enskilda mynt m.m. Svenska mynt omfattar drygt 10.000 poster. Danska mynt står för ca 9.400 poster. Vikingatida mynt med islamiska (88.000), tyska (48.000) och engelska (45.000) utgör de största grupperna. Auktions- och lagerkataloger uppgår till 7.500 poster.

Fynd

Romersk järnålder

Basuppgifter för 431 fynd i Sverige med främst denarer finns registrerade.

Folkvandringstid

Basuppgifter för 800 fynd i Sverige med solidi finns registrerade.

Vikingatid

Basuppgifter för ca 2.850 fynd i Sverige finns registrerade. Dessutom finns ca 3.200 utländska fynd registrerade.

Medeltid

Basuppgifter för ca 350 skattfynd finns registrerade.

Nyare tid

Basuppgifter för ca 800 skattfynd finns registrerade

Hopade fynd

Basuppgifter för ca 700 hopade fynd från kyrkor, kloster, städer m.m. finns registrerade

Bildarkiv

För närvarande finns ca 42.700 mynt digitalt fotograferade. Vikingatid (ca 19.000) och medeltid (ca 20.200) är helt dominerande medan nyare tid omfattar ca 3.600.