Arkeologiska forskningslaboratoriet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för arkeologi och antikens kultur
  4. Arkeologiska forskningslaboratoriet
Laboratoriebild

Om Laborativ arkeologi

Arkeologi med laborativ analys är den disciplin där man använder naturvetenskapliga metoder tillsammans med traditionella arkeologiska metoder och modern teoribildning för att lösa arkeologiska problem. Av definitionen framgår det också att ämnet är tvärvetenskapligt, inte enbart så att det sträcker sig över flera ämnen utan även över flera olika fakulteter. Enheten är unik i Skandinavien med sin breda inriktning omfattande biologiska, kemiska, fysiska såväl som geologiska analysmetoder, applicerat på ett arkeologiskt källmaterial utan kronologisk begränsning. Bland de större forskningsprojekt som bedrivits inom enheten kan nämnas, Svealand i Vendel och Vikingatid, Borgar och befästningar, Genus och diet under Neolitikum, samt studier av yngre järnålderns matkultur.

KONTAKT

Ämnesansvarig:
Kerstin Lidén
kerstin.liden@arklab.su.se

Studierektor Forskarutbildning
Mats Burström
mats.burstrom@ark.su.se

Studierektor Grundutbildning
Anna Kjellström
studierektor@ark.su.se

Stf Studierektor Grundutbildning
Lena Sjögren
studierektor@ark.su.se

Besöksadress
Wallenberglaboratoriet
Lilla Frescativägen 7
114 18 Stockholm

Hitta till oss | Stockholms lokaltrafik