Teman

Lars Nordgren

Forskningssekreterare
Lars Nordgren
Telefon: 08-16 22 13
lars.nordgren@su.se

En möjlighet till samarbete över fakultetsgränserna

Karin Sennefelt är professor i historia vid Stockholms universitet och var kursledare för ett av de teman som gavs inom Humanistiska fakultetens forskarskola. Karin Sennefelt beskriver sina erfarenheter vid forskarskolan som ett tillfälle för tvärvetenskapligt utbyte.