Anmälningstid

Anmälningsperioden till kurser med start under vårterminen 2023 ägde rum 15 november — 15 december.

För kurser som ges under vårterminen 2023 gäller principen "först till kvarn", det vill säga att lediga platser fördelas allteftersom anmälningar kommer in.

Alla anmälningar skickas som vanligt av handledaren till forskarskolan@hum.su.se. Bifoga intyg om registrering i Ladok (eller motsvarande) som styrker att doktoranden är antagen till forskarutbildning (gäller doktorander antagna vid annat lärosäte än Stockholms universitet).

Alla kurser inom Humanistiska fakultetens forskarskola är avgiftsfria och öppna för alla som är antagna till utbildning på forskarnivå, oavsett fakultet eller lärosäte.

Hur anmäler jag mig till en kurs?

Ansökningsblanketten längst ned på denna sida ska användas för doktoranders ansökan om plats på en kurs. Handledaren (el. motsvarande) måste tillstyrka doktorandens ansökan med en motivering till varför doktoranden ska gå kursen. Det är också handledaren som skickar in anmälan till forskarskolan@hum.su.se.

Vem kan söka?

Doktorander vid Humanistiska fakulteten har förtur till platserna, och externa doktorander (såväl från Stockholms universitet som från andra lärosäten) kan erbjudas plats på en kurs i mån av plats. Externa doktorander registreras i Ladok så att nämnden har möjlighet att följa upp samtliga deltagande i en kurs.

Målet är att samtliga intresserade doktorander inom fakulteten ska beredas plats.