Utbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanistiska fakulteten
  4. Utbildning

Vill du förstå människan, världen och sammanhangen?

Humaniora är ett brett kunskapsområde där människan och människans kultur studeras. Utvecklingen från förhistorisk tid fram till idag, texter och föremål som förmedlar tankar och idéer från andra tider och andra kulturer, moderna medier som medvetet eller omedvetet påverkar oss – allt detta och mycket mer är i fokus inom det humanistiska vetenskapsområdet.

I en alltmer globaliserad värld blir språkkunskaper värdefulla. Vid Stockholms universitet kan du studera omkring 30 olika språk. Till studiet av språken hör också studiet av såväl de kulturer som de samhällen i vilka språken talas.

Utbildning ges som program och som fristående kurser inom ett femtiotal ämnesområden. Du kan till exempel läsa arkeologi, etnologi, filosofi och historia eller estetiska vetenskaper som film, konst, litteratur, mode och teater. Är du intresserad av mediernas betydelse i samhället finns kurser och program i journalistik, medier och kommunikation.

Humanistiska studier ger dig många kompetenser såsom analytisk förmåga, kritiskt tänkande och kulturell förståelse.

 

Kontakt

Utbildningsledare
Ulrika Nilsson
Telefon: 08-16 25 24
E-post: utbildning@hum.su.se

Johanna Lindholm
Telefon: 08-16 22 85
E-post: utbildning@hum.su.se

Handläggare

Yliali Asp
Telefon: 08-16 25 14
E-post: utbildning@hum.su.se

Sandra Eriksson
Telefon: 08-12 07 62 91
E-post: sandra.ericson@su.se

Sandra Persson
Telefon: 08-16 44 89
E-post: sandra.persson@su.se

Inrättande av kurs
utbildning@hum.su.se