Mirja Arnshavs forskning är inriktad på historiebruk, minne och glömska inom det marinarkeologiska området.

Svartek, minor och det blåa arvet

Den nytillsatta postdoktorn kommer att fokusera på två typer av föremål i sin forskning: Svartek från gamla sänkta krigsskepp och sjöminor från världens mest minerade hav; Östersjön. Mirja Arnshav utforskar hur dessa föremål, som är "indränkta med marina minnen", efter att ha hamnat på havets botten synliggörs och/eller glöms i allt från e-handel till museer och arkitektur.

Porträttbild av Mirja Arnshav
Mirja Arnshav. Foto: Privat.

Mirja Arnshav disputerade hösten 2020 inom CEMAS med avhandlingen De små båtarna och den stora flykten. Arkeologi i spåren av andra världskrigets baltiska flyktingbåtar.