Vissa är helt nya kollegor och andra har varit hos oss tidigare.

Lärare

Jerry Määttä har anställts som universitetslektor i historia med inriktning mot kulturvetenskap, undervisar i Förlagskunskap och på Kulturvetarprogrammet.

Fredrik Petersson, Nadezda Petrusenko undervisar på såväl Historia I som Historia II.

Isak Lidström ska undervisa på Historia I.

Ann Nehlin ska undervisa på Historia II och kommer att ha kursansvar för uppsatskursen på Kulturvetenskaplig baskurs.

Yulia Yurchuk ska undervisa på Historia II.

Anna Laine ska undervisa på Curatorutbildningen och Elin von Unge ska undervisa på Kulturvetenskaplig baskurs.

Doktorander

Vidare har vi fått tre nya doktorander som börjar sin anställning vid institutionen lagom till terminsstart.

Linda Wikland, vars forskningsprojekt har arbetstiteln ”Migranter, integration och exkludering i det tidigmoderna Stockholm 1620–1760”.

Samuel Faber, vars forskningsprojekt har arbetstiteln ”Två ansikten av nyliberal bostadspolitik: Den danska och den svenska allmännyttans roll och legitimitet 1980–2018”.

Sofia Koernig, vars forskningsprojekt har arbetstiteln ”De allmänna vaccinationsprogrammen och attityder gentemot vaccin 1940–2010”.

Amanuens

Institutionen har, sedan mitten av juni, även en ny amanuens, Sofia Ekelund.

Tack till

Slutligen vill vi även tacka två fantastiska lärare som återgår till sina ordinarie tjänster, Pamela Schultz Nybacka från Södertörns högskola och Annika Gunnarsson från Moderna Museet.